Svet podľa Tibiho

Tibi Moravčík

 

Ucelenú predstavu, si môžeš vypočuť v mojejj relácii na Slobodnom vysielači:

alebo som bol hosťom aj v Českom Svobodnom Vysilaci!

alebo na:

Hlbšie uvedomovanie si seba ako oddelenej entity nás vyhnalo z relatívne pasívneho života v prírode.
Aktívne sme menili svet okolo nás na podľa našich predstáv.
Oddelenosť nás viedla vnímať sa ako konkurencia, čo nás viedlo bojovať každého proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem.
Bojovali sme však najmä s Matkou Prírodou: so zvieratami, rastlinami, vírusmi, či dokonca s prírodnými zákonmi! 

Ego – ochranca našej individuality prostrednícvom mysle prevzalo veľkú časť kontroly nad našim konaním. Ego umožnilo človeku ignorovať a potlačovať svoje sociálne emócie, a tak sme mohli konať protispoločensky – sebecky – socio/psychopaticky.

Áno som oddelenou entitou.., avšak to len z jedného uhla pohľadu..
Ak sa prizrieš lepšie, uvidíš spleť prepojení príčin a následkov ktorými tvoríme:

Jednotu

 

Narastajúcim nadhľadom perspektívy sa ľuďom popri evolučne staršom individualistickom vnímaní, sa začalo vytvárať aj vedomé vnímanie sa aj ako súčasť vyšších celkov ako rodina, skupina priateľov a známych, obec, mesto, štát, či ako pozemšťania – ľudstvo. Ako živá planéta – Gaia, Solárny systém, Slnečná drahá – Jednota Všehomíra. 

 

Vesmír tak tvorí Jeden nekonečný stále meniaci sa – tancujúci Fraktál.

Pochopením Jednoty sa mení aj spôsob vnímania sveta.
Popri starom lineárnom spôsobe myslenia sa nám vytvoril aj holistický spôsob myslenia a vnímania sveta.
V lineárnom spôsobe vnímania je Jednota, či nekonečnosť nepochopiteľná a nedokázateľná.
V Holistickom vnímaní je Jednota základným nevyhnutným predpokladom holistického – celostného vnímania reality.

 

Jednota sa nie len chápe, ale dôležité Jednotu precítiť.

Ľudia boli pred tým zavretý zo strachu, ktorý vzniká oddeleným vnímaním reality.
Emóciami Jednoty sú Otvorenie a Láska.
Otvorené Vedomie a sa prirodzene uvoľní a nechá sa viesť intuíciou – hlbokým Vedomím volaným aj podvedomie.
Vedomie, ako aj telo túžiace po spojení s Jednotou sa začnú otvárať a rozširovať – expandovať ku spojeniu s Jednotou.

 

Proces rozpoznávania prepojení s Jednotou je nekonečný. 

Fascia – orgán spájania nášho tela v jeden celok

Vedomá práca s informáciami

S vnímaním Jednoty už nepresadzujeme seba prostrednícvom myšlienok, ktoré nami tečú.
Úprimne hľadáme najlepšie riešenia na každú spoločenskú otázku.
Takže napríklad: keď aj vznikne iný návrh riešenia, ako je ten ktorý som doteraz spolutvoril, nezanevrem na neho ako starý egom ovladaný človek, ale dotváram všetky ako najlepšie viem. Každý návrh považujem za svoj a uvidím, ktorý ako vyrastie a bude pre nás najvhodnejší.

Čo nám v minulosti najviac chýbalo?

Bol to manager informačného toku.
Informácie, ktoré sme prijímali sme si sami nemanagovali.
Niekto iný rozhodoval aké informácie k nám pritiekli.
Oligarchia pomocou médií rozhodovala aké správy sme pozerali, odborníci s akými názormi k nám budú hovoriť, akých politikov by sme si mali voliť – čo by sme si mali myslieť.
Púšťali nám zväčša filmy, ktoré nás udržiavali v strachu a rozdeľovali.
Google nám určoval, ktoré zo stránok sa nám zobrazovali na prvých miestach (tam boli najmä ti, čo si za to zaplatili).
Facebook a jeho umelo inteligentní roboti rozhodovali, ktoré statusy od našich kamarátov uvidíme a ktoré nie. Ktoré myšlienky budú zmazané, ktoré budú nedoporučované a za ktoré budú slobodomyslení autori bloknutí..
YouTube vymazával celé naše kanály, nepohodlných myšlienok.
Bolo to temné obdobie elektronických páličov kníh! :/

Preto dnes oceňujeme, že máme systém, ktorý ti umožní slobodne si vyhľadávať statusy svojich známych, podľa všemožných tebou určených filtrov.

Určuješ si prioritu emailov a správ. Tie sú v jednom nástroji, ktorý umožnil použiť, spravovať emaily, SMSky, WhatsApp, Telegram, Skype či Zoom.

Kalendár, dokumenty a všetko máš krásne previazané a prístupné od hocikadiaľ ako to umožňoval Google, akurát s tým rozdielom že o tebe súkromná korporácia nezbiera informácie, ktoré by potom speňažovala, ale všetky informácie sú Holistický uložené P2P (niečo ako torrent, či blockchain), ale takýmto spôsobom fungujú všetky tvoje dáta a celý tvoj informačný tok.

 

Synergeticum
Systém synergickej spolupráce

Nahradil veškeré spomenuté komerčné systémy je postavený na opensourceovom nástroji Holochainovej Sémantickej MediaWiki. Systém je podobný klasickej Wikipédii až na zopár rozdielov:

 

1. Dáta miesto informácií

V tradičnej Wikipédii sú uložené pouhé informácie vo forme textu. Sémantická nadstavba MediaWiki systému nám umožňuje zapisovať informácie aj vo forme dát. Z textu tvoriť databázu a každý užívateľ má možnosť pracovať s dátami ako uzná za vhodné. 

Príklad: kým v klasickej Wikipédii máme pri anglických fotbalových teamoch zaznamenané základné informácie (kedy začali sezónu, kto bol tréner, ako sa v jednotlivých sezónach umiestnili a pod.), v Sémantickej MediaWiki si môžeme vytiahnuť dané informácie a zoradiť si do tabuľky teamov, ktoré v sezóne 2015 skončili na 1, či 8. mieste. Môžeme si vyhľadať vyhľadať teamy, ktoré vznikli medzi rokmi 1888 – 1900 a podobne. Proste Sémantická nadstavba nám otvára úplne nové dimenzie práce s dátami.

 

 

 

2. Nástroj samosprávy

 

Nejedná sa len o encyklopédiu ako tomu bolo pri Wikipédii, ale o nástroj spravovania našej spoločnosti

Takže namiesto encyklopedických článkov sú tam články podobne tým, ktoré v starom temnom systéme vypracovávali politici.

Každý, koho sa otázka týka sa môže vyjadriť, či prísť s návrhom.

Dali sme hlavy dohromady – tvoríme Snemy – brainstormingy – skupiny ako rodina, firemný team, obec, kraj, či celý štát, až po globálne otázky.

To znamená že každý z nás má právo hľadať riešenie, ktoré dnes hľadá starosta obce, či vláda SR, každý z nás má právo rozhodovať sa medzi návrhmi, ktoré dnes za neho schvaľuje 189 ľudí s patentom na rozum – NR SR. A každý z nás má právo podať návrh, či už jestvujúci návrh vylepšovať.

3. Pluralita možnosti a variant

Ďalší rozdiel je v tom, že klasická Wiki pripúšťala len jeden výstup. Jeden článok na ktorom sa ľudia čiastočne zhodnú, ale veľa z nich sa proste nezhodne. Bol to dôsledok starého paradigmatu – diktátu väčšiny, ktorý sme vznešené nazývali vládou ľudu – demokraciou. A to aj napriek tomu, že ľud si očividne nevládol, že sa vzdával svojho práva rozhodovať v prospech politickej triedy – platenej a dosadenej kapitalistickou oligarchiou. Ľudia boli presvedčení, že všetci musíme robiť všetko podľa rovnakých pravidiel. Bola to vlastne forma fašizmu, kde človek násilne vnucoval svoju predstavu života iným. Tento postoj sme mohli vidieť v temnom stredoveku napríklad pri náboženstve, kde upaľovali ľudí nesúhlasiacich s doktrínou väčšiny, alebo aj pri presadzovaní dobrá pre pracujúcich, kde za socializmu násilne potláčali iné predstavy fungovania spoločnosti, či pri násilnom nosení rúšok, testovaní alebo obmedzovaní pre človeka tak potrebného sociálneho kontaktu!

Temný stredovek skončil osvietením kritického množstva ľudí, ktorí začali rešpektovať iných ľudí s odlišnými predstavami života.

V novom synergickom systéme existuje viacej návrhov, viacej riešení a každý človek sa slobodné rozhodne ktoré riešenie prijme za svoje, ktorému dá svoju pozornosť a ktoré zavedie do života.

Pripodobním to vode tečúcej z kopca. Kvapky tečú rôznym spôsobom, ale najviac kvapiek tečie potokmi a riekami. Kvapka tečúca sama sa ďaleko nedostane, zem ju vsiakne. Na rozdiel od kvapky, ktorá len pasívne tečie podľa gravitačného zákonu, ty sa dnes môžeš rozhodnúť kde začínaš a do ktorého spoločenského prúdu sa zaradíš, alebo či začneš nový prúd.

Takže spoločnosť pluralitne funguje viacerími paralelnými spôsobmi. Ono spoločnosť tak fungovala aj predtým, veď každý štát mal svoje pravidlá fungovania. Dnes však skupiny ľudí s rôznymi pravidlami nie sú oddelené hranicami, ale fungujú popreplietané vedľa seba na jednom území. Prevláda také správanie a taký spôsob života pre ktorý sa slobodné rozhodne najväčší počet ľudí.

Už nie je možné hľadať vinníkov za naše životy medzi politikmi, každý je sám zodpovedný za seba a rozhoduje sa podľa akých pravidiel chce žiť.

 

4. Rozhodovanie v kruhu

Jedna sa vlastne o veľmi efektívny brainstorming. My Slovania máme na to slovo ‘snem’. Pomocou brainstormingov – snemov sme si spravovali naše krajiny, pred tým než nás prevalcovala hierarchia. Snemy dokázali prísť s lepším riešením, ale hierarchia bola efektívnejšia vo vojnových časoch. A život v systémoch otroctva, feudalizmu a kapitalizmu boli systémy permanentnej vojny. Bojoval v nich každý proti každému, všichni proti všem.

V hierarchii mali naväčšiu šancu sa vydriapať na najvyššie priečky psychopati a sociopati – mentálne chorí ľudia, bez sociálnych programov ako napr. empatia, či svedomie. Tieto sociálne programy sme dostali do vienka od matky Prírody, aby sme dokázali žiť v komunitách – rodoch, klanoch, kmeňoch v ktorých sme prežili výraznú časť našej existencie.

Situácia sa zmenila príchodom Internetu. Internet zrýchlil komunikáciu natoľko, že bolo možné veľmi rýchlo prichádzať s riešeniami v kruhoch dostatočne rýchlo, aby prevážil nekompetentnosť hierarchického riešenia. Inými slovami: kvalita riešení online brainstormingov mnohonásobne prevýšila kvalitu riešení všeznalých zástupcov.

Dnes sa nám zdá až neuveriteľné, že v starom, sociopatickom systéme sme sa nezamýšľali nad riešeniami! Venovali sme svoju kapacitu myslenia zamýšľaním sa nad tým, kto by za nás najlepšie riešenie našiel. Bol to postoj dieťaťa, ktoré očakáva, že s riešením príde rodič. Bohu dík sme dospelí a sami hľadáme riešenia.

Miesto obsahu sme riešili formu a zdroj – človeka, či médium, ktoré nám dané riešenie prináša. A tak sa stalo, že sme neprijali dobré riešenia, lebo s nimi prišiel človek iného náboženského, či politického vyznania, ale prijali sme oveľa horšie riešenia, lebo s nimi prišiel človek, ktorého sme si zidealizovali.
Veľmi nám záležalo cez aké médium nám riešenie prišlo; napríklad ak to isté riešenie prišlo z Denníka N, bolo časťou ich fanúšikov automaticky považované za dobré, ale ak to isté riešenie prišlo napríklad zo Slobodnáho Vysielača, tak bolo pre nich automaticky zlé. Pamätám si, ako ma nevedomí ľudia odsudzovali, keď som vyhlásil, že ak s dobrou myšlienkou prišiel hoc aj Hitler, prijmem ho, bo hodnotím myšlienku a nie autora.

Žili sme v zastupiteľskom bludnom kruhu, kde sme verili, že keď nájdeme nachytrejších ľudí, tí budú schopní nájsť najlepšie riešenia. Neuvedomovali sme si, že nik nie je nachytrejší vo všetkom. Že v každej oblasti sa nájde niekto chytrejší, ako je všeobecne najchytrejší človek. A že ani najchytrejší človek v danej oblasti nie je schopný vypracovať najlepšie riešenie sám. Že je efektívne využiť potenciál všetkých ľudí. Na snemoch sa často stáva že s najlepším riešením príde dieťa, ktoré nie je zaťažené mentálnym blokom: ‘že sa to nedá’.

Riešenie netvorí ‘hlúpa väčšina’, ale s najlepšími riešeniami pochopiteľne prichádzajú tí najlepší z nás – činne kompetentní – skutočná špička v danej problematike.

 

Ako to funguje…?

Zúčastnil som sa stretnutia na tému ‘Priama Demokracia’ (PD) na Occupy London 2012. rokmi. Zišlo sa nás tam okolo 300-400 ľudí. Posadali sme si na schody pred katedraly Sv. Pavla, pred nami bolo postavené malé provizórne pódium s jedným mikrofónom a reprákmi po stranách (podobne ako možno vidieť na neprofesionánych protestoch u nás). Potom sa pred mikrofón postavil usporiadateľ a povedal niečo ako:

‘Môžeme vám sen postaviť najlepších odborníkov na priamu demokraciu z celého sveta, čo napísali knihy, či majú bohaté skúsenosti z celého sveta, ktorí vám tu môžu prednášať hodiny.
Vy budete pasívne počúvať a nejaké informácie si snáď odnesiete domov… Avšak o tom PD nie je. PD je o tom, že vy ste aktívne vstupovali do diania, aby sa z pasívnych poslucháčov stali aktívne uvedomelé bytosti spolupodieľajúce sa na tvorbe svojho života!
Aby ste prichádzali s nápadmi a riešeniami toho ako chcete žiť!
Preto sa prosím rozdeľte do menších skupín po 7-8, nájdite vo vašej skupine myšlienky, ktoré stojí za to zdieľať s celou skupinou čo sme sa tu zišli.

 

V našom kruhu sa ujala myšlienka, s ktorou som zhodou okolností prišiel ja. Ale to nebolo podstatné, lebo cieľom nebolo presadiť seba prostredníctvom svojich nápadov, ale úprimne nájsť čo najlepšiu myšlienku pre celú skupinu. Naše nastavenie mysle bolo úplne odlišné ako bežne poznáme. Keď som ľuďom vysvetlil moju myšlienku, začali sa má pýtať rôzne otázky, často úplne iné akými som sa dovtedy zaoberal, takže som bol nútený sa na celú vec začať pozerať z rôznych uhlov pohľadov. Riešenia som nemusel hľadať sám, ale pomáhali mi ostatní. Ľudia však nekládli len otázky, ale prichádzali s rôznymi vylepšeniami a skvelými nápadmi. Každý mal inú profesiu, iné skúsenosti, iný vhľad na vec… Bolo úžastné, jak sa alebo sa nám spolu moju pôvodnú myšlienku podarilo v kruhu po špirále vyvinúť niekam do výšok kam by som ju sám zrejme nikdy nebol schopný dostať. Spolu sme napísali čo najstručnejší výstup (aby sme ostatným predali len hodnotné informácie bez bezobsažného balastu, ktorý pochopiteľne pri tvorbe vznikal). Zvolili sme si jedného z nás, ktorý myšlienku predniesol pred celým plénom.

A tam sa celý proces opakov akurát s využitím potenciálu všetkých členov našej 300-400 člennej skupiny! Otázky, nápady, vylepšenia… Bol som v šoku čo s mojou pôvodnou myšlienkou, nad ktorou som sa dlhý čas zamýšľal spravil dav ľudí! A takýmto spôsobom sme v krátkom čase spolu vyvinuli desiatky úžastných myšlienok!

Atmosféra tam bola neuveriteľná. Vždy keď si to predstavím, mám z toho husiu kožu. Na schodoch pred katedrálou Sv. Pavla totiž nebolo len 400 jednotlivcov, bol tam nový tvor – kolektívna inteligencia! Inteligenciu tejto novej bytosti bolo odhadujem 2000 – 3000 IQ, s neuveriteľnou kreativitou.

Využili sme plne potenciál každého člena skupiny, čo v hierarchii prakticky nie je možné. Naše myšlienky nesúperili, ale synergizovali sa!

 

 

 

Druhá podmienka už bola celkom jednoduchá: ľudia sa pri každej spoločenskej otázke začali pýtať politikov, že čo si myslia o riešení vytvorenom Celospoločenským Snemom, ak mal politik iné riešenie to bolo vložené do tohto systému synergickej spolupráce. Čím viac ľudí sa do Snemu zapojilo, tým ťažšie bolo politikom rozhodovať v rozpore s riešením Snemu. Nahá Pravda, že žiadna politická strana nedokáže prísť s lepším riešením ako brainstorming národa bola stále očividnejšia. Až ľudia neprišli k voľbám a dali svoju pozornosť Snemu, vtedy prišla skutočná vláda ľudu – samosprávna spoločnosť.

 

Dnes 15.12.2020 je systém synergickej spolupráce niekolko mesiacov vyvíjaný v Sémantickej MediaWiky snemom – kruhom IT odborníkov.
Aj sa chceš pridať, a jedným z nositeľov oslobodzujúceho systém, kontaktuj ma na: wtibor@yahoo.co.uk
alebo Whatsapp/ mobil/ Telegram 0044 7788 538 272.

 

5. Hospodárske riešenie

Ako to začalo?

Skupina Vedomých Človekov, ktorí chcú byť pre spoločnosť prínosom sme sa dohodli, že budeme spolu žiť v Pravde.
Založili sme Družstvo – Slobodný Trh Práce.

Predtým bol boj a konkurencia nadradená spolupráci. Ľudia spolupracovali v konkurencii. Konkurovali v jednoduchom záujme: urvať si zo spoločnosti čo to dá..! 🙁
Dnes si konkurujeme v spolupráci. Človekovia súťažia v tom, ako pre svoju komunitu urobiť čo najviac.

Pri snahe o čo najefektívnejšiu spoluprácu je trasparentnosť nezbytnosťou. Pred tými čo nebojuješ, ani sa ich nechystáš okradnúť, nieto čo skrývať…

Žiť v Pravde znamená oddeliť od seba dve položky:
a) výrobné prostriedky
b) prácu

Tieto boli predtým zmiešané, čo umožňovalo parazitizmus.

Výrobné prostriedky sme začali zdieľať. Všeobecne sme začali zdieľať všetko čo sa len dá. Preto dnes nemusím vlastniť, auto, bycikel, foťák, či vŕtačku – všetko zdieľame. A každému je jasné že je to platené z jeho vrecka.

A prácu si spravodlivo (bez parazitizmu) vymieňame. Každý na začiatku dostal 100 hodín základnej práce. Sám si určí čo chce robiť, a taktiež si určí hodnotu svojej práce (napríklad, že jeho práca je príliš náročná tak chce za 1 hodinu svojej práce 5 hodím základnej práce; alebo že je príliš ľahká a chce za ňu len 0,5 hodný základnej práce).

Nesnažili sme sa zmeniť celú spoločnosť, ten komu boli naše hodnoty blízke sa pridal. Vytvorili sme si vnútorný kruh – ostrov spolupráce a mieru v mori permanentného konkurencie boja. Ako Družstvo Synergeticum, sme však na kapitalistickom trhu hrali podľa ich pravidiel – vo vzťahu k bojovnému okoliu sme boli tvrdou koporáciou.

Ako evolučne novší a efektívnejší model sme s kapitalizmom v konkurenčnom boji mali celý rád výhod..

  1. Synergia je efektívnejšia a motivujúcejšia než konkurencia.
    Kruh – brainstorming – Snem je schopnejší prichádzať s lepšími riešeniami ako hierarchia.
    Bol to pocit súnáležitosti, spolupatričnosti, solidarity.. Na rozdiel od pocitov strachu, agresie ako je tomu pri permanentnom boji v hierarchii.
  2. Pocit spoluvlastníctva. Je oveľa lepšia motivácia robiť na seba, ako na malý socialistický štát, či cudziu národnú korporáciu (ktorá má nevníma ako Človeka).
  3. Vo vnútornom okruhu, netvoríme zisk. V rámci družstva máme aj vnútornú neziskovú banku či poisťovňu.
  4. Neplatíme reklamu (psychologickú manipuláciu). Takže sme si ani nekupovali veci čo vlastne ani necheme. Neplatíme podomových predajcov a veľa ďalších položiek o ktoré boli naše produkty lacnejšie.
  5. Môžeme si dovoliť vyrábať kvalitu (u nás nie je motivácia na kurvítka).

Mapovať príspevky pre spoločnosť bolo nutné len na prechodne obdobie z temného stredoveku nevedomia k vyššej úrovne vedomia. Od istej úrovni vedomia, kde sa Človekovia považujú za jeden organizmus skupinovej inteligencie, už ani žiadny trh práce nie je nutný..

 

6. Vyslobodenie Matky Zeme z otroctva

K Matke k Zemi sme začali pristupovať ako k živej bytosti.
Priznávame jej práva podobne ľudským.
Dali sme jej Slobodu.
Takže podobne ako slobodného človeka nemožno vlastniť, nemožno vlastniť Zem.

Zem vlastní sama seba.

Od toho momentu už nik nemohol vlastniť to, čo nebolo vytvorené človekom – Zem a jej nerastné bohatstvo.
Užívanie zeme, ani jej dary však nie sú zadarmo!
Za užívanie zeme treba platiť nájom, taktiež treba platiť za nerastné bohatstvo a energiu pri každom produkte. Ceny sú určované slobodným trhom.
Cena za užívanie Zeme je motiváciou neplytvať a nezabíjať tak Matku Zem.

Poplatky za užívanie Zeme tvoria fond na jej zdravie, recykláciu, pre slabých, chorých a starých, zdravotníctvo, výskum, hasičov a podobne.
Takže nie je nutné platiť dane!

O tom ako prerozdeľujeme spoločný fond Matky Zeme rozhoduje každý sám za seba podľa svojich priorít a podľa svojho svedomia a vedomia.

Ako sme docielili, že neboli boje, znárodňovanie či iné násilnosti?

Použili sme to isté riešenie, ako použili Briti keď ukončili otroctvo – vtedy Britské impérium vykúpilo od súkromníkov všetkých otrokov a dalo im slobodu. Podobne EÚ a iné jednotlivé štáty vykúpili Matku Zem spod otroctva jej súkromných vlastníkov.

 

Zbavili sme sa tak príčiny najčastejšieho dôvodu na boj – a to boj o zem pod zadkom druhého. Boj sme obmedzili na aj u zvierat prirodzený teritoriálny boj. V teritoriálnom boji bojujú zúčastnení len o svoje teritórium, nejavia už záujem bojovať aj o teritórium bod zadkom suseda a požadovať zaň výpalné – známe aj ako ‘nájomné’.

 

7. Prepojenie a transparentnosť

Rešpekt a z neho prameniaca sloboda, vzájomná dôvera, snaha o čo efektívnejšiu spoluprácu vedú k maximálnej transparentnosti.

V praxi nič nebolo zakázané… Ale keď sa niekto choval nespoločenský, spoločnosť ho prirodzene vypudila a to na základe individuálneho rozhodnutia každého z nás.
Vysvetlím na príklade nezodpovednej rýchlej jazdy… Snem sa uzniesol, že je riskantné 

na danom úseku prekročiť rýchlosť 50 km za hodinu. Ja som si vo svojom hospodárskom systéme nastavil, že nechcem ekonomicky spolupracovať s nikým, kto prekročí doporučenú rýchlosť o 10km/h. Iní boli prísnejší a odmietajú spolupracovať s každým kto prekračuje doporučenú rýchlosť.. Iným zase nevadí zvýšená rýchlosť a spoluprácu rýchlymi jazdcami neobmedzujú. Takže ak prekročíš rýchlosť, nedostaneš pokutu, ale príde ti oznam, koľko ľudí s tebou kvôli tomu prerušilo spoluprácu.

Človek spolupracujúci s nemej ľuďmi, má menšie šance na spoluprácu a jeho práca je menej využívaná. Takto prirodzene a nenásilne môže byť odmietnutí svojou komunitou, v dávnych časoch by sme povedali ‘vyobcovaný’.

Najprv sme si uvedomili, že realita je primárne tvorená tvojim Vedomím, a že prítomnosť môže byť tvorená aj obrazom budúcnosti.
Celý tento nový paradoxný spôsob pracovania nášho vedomia s časom vychádza z uvedomenia, že:
vzniká + chvíľu trvá + zaniká = 0
Veľmi nám pomohlo nové, kvantové vnímanie vedomia. (odporúčam profesor Jan Rak).

Nový systém zacyklil synergickú energiu a vytvoril tak perpetuum mobile synergie. A nie len perpetum mobile, keďže energetický výsledok synergie je väčší ako súčet vstupov (1+1=3), synergia našu energiu násobí a tak ju vlastne istým spôsobom tvorí. Synergická energia v našom systéme rastie po špirále. Preto sme nás systém synergickej spolupráce nazvali Synergeticum.

Keď sa chceš zúčastniť vývoju tohto systému, kontaktuj ma prosím.

Kam tečie tvoje vedomie, tam tečie tvoja sila.
Starý systém netrebalo zničiť, stačilo ho už viac nekŕmiť svojim vedomím, a smerovať tok svojej pozornosti na novú krajšiu budúcnosť.

 

 

 

PS:

Ešte nedávno som ostro nesúhlasil s Jolim na Univerzite Vedomého Života o tom, že otroci sa nerozhodli byť otrokmi. Bol som presvedčený o tom, že našu Slobodu si nerozhodujeme sami.. Súhlasil som s tým, že otroci na tom majú veľmi často svoj podiel viny, ale nemožno opomenúť fakt, že je to hlavne otrokárova nenažranosť, agresia a túžba parazitovať, ktorá otroka spútala!

A práve na začiatku tejto relácie som si uvedomil, že Joli mal pravdu..!
Otrok je otrokom, lebo žije v ilúzií času.
V ilúzií, že prítomnosť je deterministický určená minulosťou.
A pritom prítomnosť je tvorená našim vedomím.
Naše vedomie môže tvoriť realitu siahajúcu z budúcnosti do prítomnosti.
A záleží len nás, akú tú buducnosťo-prítomnosť vedome tvoríme!

Pochopením tejto vedomosti, som videl svet inak.
Starý svet sa mi začal rozpadať pred očami.
Nový sa mi začal vynárať.
Myseľ makala na plné obrátky uvedomujúc si nedozerné následky tohto uvedomenia!
A popri tomto preskladávaní si reality, som sa snažil vyčleniť časť vedomia na reláciu… 

Všetci vieme, že: všetko je tak ako má byť,  a keď to ‘nevieme’, myslíme, že to tak nie je.
V tomto momente uvedomenia som pochopiteľne trošku zmätený, teším sa že mám živý záznam z momentu môjho Osvietenia – uvedomenia vplyvu seba ako Tvorivého Vedomia. 

Čas plynie inak, respektive čas nieje prítomný vôbec, keď si Človek do hĺbky uvedomí , že:

VZNIKÁ + CHVÍĽU TRVÁ + ZANIKÁ = 0

Ďakujem Lumírovi Láskovi, že základ Buddhového Daru – Dharmy prepísal to matematickej rovnice, čím mi tento princíp tvorby reality príde ešte zrozumiteľnejší.

 

Ďakujem Lerimu, Jolimu a ostatným za skvelú metodiku Univerzity Vedomého Života. Ďakujem Profesorovi Jánovi Rakovi, za to jak vykresľuje kvantovú realitu, pánovi Kozákovy za šírenie Véd, Gnózy a ďalších učení.. Rodičom, rodine, všetkým predkom; Mojím majstrom bojových umení, tisícom vedomých ktorý má behom môjho života Osvetľovali Svetlom Poznania.

 

Predovšetkým však ďakujem sebe – ako Tvorivému Vedomiu – Princípu Existencie, že som hľadal Pravdu s Otvoreným Srdcom a Mysľou. Dbal princípov. Nezlomné som odkrýval realitu Vedomím, Vnímaním a kritickým Myslením.

Ďakujem Bohu, že nasmeroval moje kroky do Tmy, kde som mal možnosť nahliadnuť za oponu reality.

 

 

A tak aj stalo, že počas tohto Prebúdzania sa v priamom prenose som si uvedomil, že názov relácie:

‘Vysnívaj si krajší svet’,

je produktom vedomia vnimajuceho realitu starym sposobom.
Ako Slobodné Tvorivé Vedomie som sa rozhodol reláciu nazvať:

‘Tvoríme si krajší svet’

V tomto pritomnom – buducnost tvoriacom case veci funguju inak. a v Tomto chcem byt.

U koho je podla teba vacsia sanca dom postavy dom, u toho kto povie:
a) vysnivam si lepsi dom
b) staviam si lepsi dom?

Dufam, ze chapes, preco bolo treba nazov zmenit.

Tibi

Čítaj viac:

Prechod z vlastníctva zeme na jej užívanie.

Slobodný trh – Naše Družstvo

Snemy – Samosprávna Demokracia

Kolektívna inteligencia

Od Hierarchie k Heterarchii – zmena vekov

Holochain – kľúč k dátovej slobode?