Základy sociálneho inžinierstva

Relácie s Ludom:

FCT Funkcia celostného tvorenia (vedenia, s-trojenia, riadenia), alebo niekedy nazývaná aj FUR (Funkcia úplného r riadenia)

1. Identifikácia nových faktorov v prostredí (informácii)
2. Formovanie stereotypu rozpoznávania týchto faktorov pre budúce podobné prípady
3. Porovnanie identifikovaného faktora s vlastným vektorom (hierarchiou) cieľov vzhľadom na jeho význam – použiteľnosť
4. Formovanie koncepcie riadenia (egoistická, alebo neegoistická), udržateľnej v zmysle predikcie
5. Organizácia štruktúr a algoritmov slúžiacich na dosiahnutie daných cieľov
6. Kontrola týchto štruktúr a ich koordinácia
7. Vylepšovanie štruktúr (optimalizácia)
8. Likvidácia vytvorených štruktúr v prípade dosiahnutia cieľov, straty kontroly nad štruktúrami, alebo ich udržiavanie s perspektívou použitia na ďalšie ciele.

 

Stiahni si Dostatočnú všeobecnú teóriu riadenia: R-DVTR-13.09 (s prílohami)

Dalšie zdroje k štúdu sociálneho inžinerstva:
https://torden.sk/produkt/dvtr-dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia/
https://torden.sk/?s=Z%C3%A1klady+sociol%C3%B3gie
https://ksbzdroje.cz/download/dvtr-dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia/
https://ksbzdroje.cz/download/dvtr-dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia-1991/
http://leva-net.webnode.cz/products/dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia-novy-slovensky-preklad/
Základy technickej sociologie – Základy sociálneho inžinierstva:
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie/
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie-ii/
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie-3/
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie-4/
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie-5/
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie-6/
V Slovenskej technickej knižnici si môžete na hlbšie pochopenie modelov a technológii riadenia prírodných, technických a sociálnych systémov požičať skryptá, resp. práce:
Automatizácia 1, Automatizácia 2 – Doc. Kachaňák Adaptívne riadenie – Prof. C. Belavý
Optimalizácia riadiacich systémov – Doc. B. Roháľ
Algoritmy riadenia informačných polí – Doc. G.Hulko Robustné riadenie – Doc. J. Belanský