Tibiho blogy

Tibiho blogy – Spoločnosť

Ako ďalej po Corona kríze?

Ako naložiť s hnevom?

Čo je to fašizmus?

Globálna vs Lokálna oligarchia

Ako naložiť s hnevom?

Holochain – kľúč k dátovej slobode?

Horší než ‘Zákon džungle’?

Je podnikateľ kapitalista?

Kolektívna inteligencia

Načo sú nám dogmy?

Násilné privlastnenie zeme

Newspeak ‘neomarxizmus’

Obrátený symbol mieru

Od Hierarchie k Heterarchii – zmena vekov 

Od židokresťanstva späť ku kresťanstvu védskemu

Osobné a súkromné vlastníctvo

Prechod z vlastníctva zeme na jej užívanie

Prirodzené Práva

Privatizácia osobného majetku

Slobodný trh – Naše Družstvo

Snemy – Samosprávna Demokracia

Snívaním k prebudeniu

Svet podľa Tibiho

Synergeticum – Systém synergickej spolupráce

Svetlo v Tme

Trvanie letu za predpokladu plochej Zeme

Typy demokracie

Tvoríme si krajší svet

Vývoj vlastníctva

Tibiho blogy – Corona vírus

Ako rúško zvyšuje šancu na infekciu vírusom?

Ako sa prejaví umelé roztiahnutie šírenia vírusu v čase?

Kolektívna imunita

Konšpirácie Covid-19

Ľudské Práva upierané viro-fašistickou vládou!

Privatizácia imunity

Sme vo vojne!

 

Tibi’s blogs English

Brainstorming of Nation

Herd immunity

Human Rights denied by viro-fascistic government

Please respect my religion🙏

Power of social contact

The mask and chance to get Covid-19

True colour in the Dark Room

Blogy iných autorov

 

Ako odmietnuť povinné očkovanie

Bidermanova tabuľka donucovania, aby sa ľudia stali poslušnými, stratili vlastný názor aj chápanie seba samého

HOLOKAUST V RÉŽII IZRAELSKEJ VLÁDY!?

Odoberte zdravej bunke 35% jej kyslíku, a do 48 hodín sa začne meniť na bunku rakovinovú

Svět se nikdy nevrátí k normálu po pandemii