Synergická komunikácia

Spôsob komunikácie je jeden z najpodstatnejších aspektov ovplyvňujúcich naše životy.
Jazyk, písmo, kníhtlač, telegraf, rádio či internet zmenili naše životy na nepoznanie. A špeciálne posledný spomenutý vynález – Internet je tak zlomový komunikačný nástroj, ktorého dopady na naše životy si zrejme dnes ani nevieme predstaviť.

Keď naši predkovia žili v kmeňoch, či rodoch, dôležité spoločenské rozhodnutia robili spolu v kruhoch, kde sa myšlienka vyvíja po špirále, využívajúc potenciál všetkých zúčastnených.
Kruh je prirodzený spôsob rozhodovania sa ľudí v menších skupinách.

Ako však spoločenské celky rástli, začali sa prejavovať komunikačné limity kruhu.
Rastúcim množstvom ľudí musí človek čakať stále dlhšie, kým sa dostane k slovu. Informačný tok sa spomaľuje, až je komunikácia v kruhu prakticky nemožná.
A tak sme prešli na hierarchiu. Cenou za ňu bola strata slobody a potlačenie informačného toku zo spodku smerom nahor. Informácie tiekli najmä z hora nadol vo forme príkazov o ktorých sa nediskutuje. Základ pyramídy tak tvorili zväčša pasívne prijímače, ktorých tvorivý potenciál ostával zväčša nevyužitý..

To sa mení príchodom Internetu, ktorý umožňuje efektívne spracovávať veľké množstvo informácií. Milióny ľudí môžu prichádzať s návrhmi v ľubovoľný čas a či komunikovať v jeden moment. A to bez toho aby museli niekam cestovať. Internet nám umožňuje úplne nový spôsob:

Synergickej komunikácie

Jednoduchými algoritmami vyhodnocujúmi našich hodnotenia sa nám dostanú do pozornosti najlepšie riešenia, ktoré môžeme spoločne dotvárať a zdieľať.

Synergicky tvorené riešenia sú neporovnateľne lepšie a komplexnejšie, čo sa prejaví vo všetkých spoločenských oblastiach…

Vývoj nových myšlienok a technológií naberie novú dynamiku.

Od základu sa zmení spôsob učenia a spravovania informácií… Kým dnes napríklad tisíc učiteľov jogy napíše tisíc kníh v ktorých sa sa veľká časť informácií prekrýva a opakuje, v synergickej spoločnosti si najprv prečítame jadro učenia – princípy na ktorých sa všetci učitelia zhodnú. A potom sa začneme vnárať do ďalších učení na ktorých sa zhodnú menšie skupiny učiteľov až jednotlivým učiteľom.

Hlbšie sa budeme ponárať do tých problematík, ktoré nás najviac zaujímajú.

Miesto aby sa ľudia zamýšľali nad tým kto im bude vládnuť, využijú svoj potenciál k napĺňaniu svojich predstáv o živote. Dospejú a prevezmú zodpovednosť za svoju spoločnosť.

Staré hierarchické štruktúry sa stanú históriou – ich tvorivý potenciál je zanedbateľný s riešeniami tvorenými kolektívnou inteligenciou.

Opätovne budeme žiť v prirodzenom prostredí samosprávnej slobodnej spoločnosti, akurát aj na vyšších spoločenských úrovniach.

Synergia je pozitívnou a efektívnejšou alternatívou konkurencie (kde sa energia často vzájomne rozbíjala v permanentnom boji každého proti každému). Z oddeleného egocentrického pohľadu na vznikal strach, agresia a stres – zatuhlosť. V prostredí spolupráce pociťujeme mier, môžeme sa plné  uvoľniť, hreje máš pocit súnáležitosti, súdržnosti a Lásky… S mierom a novým zmyslom života prichádza pocit šťastia.

Evolúcia na Zemi smeruje od jednoduchších foriem života k zložitejším, komplexnejším a vedomejším.

A my dnes spolu vykračujeme k ďalšiemu úžasnému kroku na ceste vývoju života.

Práve sa rodí nová Bytosť…

Kolektívne Vedomie Ľudstva!

Čítaj viac o synergickej komunikácii…